قیمت 

سایزکوچک15 هزار تومان

متوسط30 هزار تومان

سایز بزگ45 هزار تومان

برای دریافت قیمت عمده با قسمت فروش تماس بگیرید