قیمت تکی هرشاخه گل رز  1/500هزار تومان

برای دریافت قیمت عمده با قسمت فروش تماس بگیرید