قیمت تکی  3هزار تومان

برای دریافت قیمت عمده با قسمت فروش تماس بگیرید


https://t.me/ribbon_flower/158