گروه هنری روبان
فعالیت در رسته گلسازی و نمد دوزی اشتغال خانگی
محل فعالیت
آزربایجان تبریز مرزداران
هزینه ارسال سفارشات به سایر شهر ها به عهده مشتری میباشد

امیدواریم با خرید از ما مشاغل خانگی را حمایت نمایید
و ما وعده و عهد میبندبم برای هرچه بهتر کردن محصولات مان انجام دهیم
سپاس که به ما اطمینان کردید